Krzyżem i przemocą

O tym, jak kościół katolicki podporządkował sobie Polki i Polaków i jak się od tego uwolnić

autor: Adam Cioch (Marek Krak)

wydawnictwo: Letraprint
format: A5
ilość stron: 88
oprawa: miękka
rok wydania: 2022
ISBN 978-83-960114-1-1

Gdzie kupić?

Książki można nabyć w księgarni www.motyleksiazkowe.pl oraz innych dobrych księgarniach internetowych i stacjonarnych.

Od autora

Niniejsza książka próbuje wyjaśnić m.in. w jaki sposób Polki i Polacy stali się poddanymi kościoła katolickiego, jak ich do katolicyzmu zmuszono i jak przez stulecia, za pomocą różnych form przemocy, kościół utrzymywał na ziemiach polskich swoją dominującą pozycję. Autor demaskuje także kłamstwa środowisk religijnych służące kontrolowaniu społeczeństw oraz mechanizmy wspierania przez kościół opresyjnych dyktatur.

Spis treści

 • Podziękowania
 • Wstęp

Rozdział pierwszy, czyli krwawe chrzty Polski

 • Pogróżki świętego i przymusowy chrzest
 • „Bądźmy, jak inni łajdacy”
 • Koniec świata już był
 • Antykatolickie powstania i inwazja sąsiadów

Rozdział drugi, czyli ewangelizacja batem i kopniakiem

 • Módl się lub zdychaj!
 • Zapomniana polska rewolucja antykatolicka
 • Wielka wojna kościoła z Polakami 
 • Polak naprawdę wyklęty 

Rozdział trzeci, czyli kościoła grzechy główne

 • Bramy piekielne kościoła katolickiego
 • Kościół żywych trupów
 • Opętać poczuciem winy
 • Totalitaryzm katolicki
 • Miłość i przemoc
 • Katolicyzm albo zdrowie
 • Kościół jest nagi
 • Nie lękajcie się!
 • Miłosierdzie kościoła
 • Sakrament donosicielstwa
 • Egzorcyzmy to przemoc

Rozdział czwarty, czyli wyjść na wolność i nie wrócić

 • Apostazja, czyli wolność
 • Lżej niż myślisz
 • Czas którego potrzebujemy
 • Od rzekomego chrztu do katolickiego łoża śmierci
 • Rzecz o mojej apostazji
 • Laicyzacja? To właśnie się dzieje!

Rozdział piąty, czyli prowincjałki

 • Apostazja, czyli wolność
 • Dobre, piękne, wolne… czyli niekatolickie
 • Marsz, marsz… na kościół?!
 • Religia patriotyczna
 • Chełmoński z księdzem w grobie
 • Dzień (zaniku) pamięci narodowej – 1 września
 • Przeżyć pod rządami przemocowej sekty
 • Święty, święty i po świętym
 • Kościelna fabryka manipulacji pracuje pełną parą
 • Jan Paweł Beznadziejny

Zakończenie albo czy Polska może być zbawiona od kościoła katolickiego?

Fragment książki

Wstęp

Po ponownym zalegalizowaniu w Polsce tortur dla kobiet na przełomie lat 2020/2021, czyli po zmuszeniu Polek do rodzenia zdeformowanych płodów, wiele osób zadawało sobie pytanie, „jak do tego doszło?”. W myśl prawa międzynarodowego to, co zrobiono w Polsce, jest niczym innym jak właśnie przyzwoleniem na tortury. Jak to możliwe, że w środku Europy, w XXI wieku, przy udziale dwóch partii z parlamentu (PiS i Konfederacja), upolityczniony Trybunał Konstytucyjny legalizuje tak niesłychane barbarzyństwo, głosząc cyniczne hasło „obrony prawa do życia”. Otóż ten postulat jest tropem, który prowadzi nas do inicjatora i promotora znęcania się nad kobietami oraz pozbawiania ich prawa do decydowania o własnym ciele, zdrowiu i życiu. To właśnie kościół katolicki i jego hierarchowie przywitali ustanowienie tortur z nieukrywaną radością i wdzięcznością. Polki stały się więc zakładniczkami kościoła w jego walce o poszerzanie wpływów oraz o poddanie prawa państwowego wymaganiom doktryny tej instytucji. 

To zdumiewające że w kraju, który w 1989 roku świętował „powrót wolności i demokracji”, kobiety znalazły się w gorszej sytuacji niż były w minionym półwieczu, w czasach nazywanych „zniewoleniem komunistycznym”. Posiadamy, w Europie i poza nią, opinię narodu, który kocha wolność ponad wszystko. Skąd zatem nagle taki jej deficyt? 

Kościół katolicki, w niesłychanie sprytny sposób, wszczepił się w umysły wielu Polek i Polaków. To, co – jak niżej wykażę – było efektem najazdu i brutalnej indoktrynacji za pomocą władzy państwowej oraz specyficznego nauczania historii, przedstawiono nie tylko jako coś pozytywnego, ale wręcz jako część polskiej tożsamości. Najeźdźca wbił się tak mocno w organizm swojej ofiary, że ukształtował ją na nowo. To co niewygodne dla okupanta pominięto lub zignorowano. Poddaństwo wobec kleru wyniesiono do poziomu cnoty najwyższej, zaś niewolę przedstawiono jako stan naturalny oraz szczyt wolności. 

Choć właściwie losy Polek i Polaków równie dobrze, a nawet zgodnie z faktami, można przedstawić jako dzieje oporu wobec kościoła katolickiego. Nie wierzycie? To przeczytajcie!

Adam Cioch

Autor

Studiował teologię dla świeckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Absolwent sekcji ewangelickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 2000 roku dziennikarz, felietonista i redaktor tekstów światopoglądowych, społecznych i politycznych w prasie polskiej i francuskojęzycznej, znany także pod pseudonimem „Marek Krak”. Współautor kilku książek, w tym Ojciec nieświęty; Bez miłosierdzia – Jana Pawła II wojna z ludźmi. Poruszanie tematyki światopoglądowej doprowadziło do wielu interakcji z czytelnikami przeżywającymi, czasem bardzo boleśnie, dylematy wynikające z wiary religijnej. Te kontakty i relacje doprowadziły do ukształtowania  nowej formy wsparcia – pomocy światopoglądowej. W 2017 r. pojawiła się strona internetowa: www.pomocswiatopogladowa.pl

W styczniu 2021 r. ukazała się pierwsza pozycja z cyklu „Biblioteczka Człowieka Myślącego” pt. Epidemia manipulacji napisana jako wsparcie dla poszkodowanych przez religię i/lub poszukujących własnej drogi światopoglądowej. 

Kontakt

Wydawnictwo

Autor

Adam Cioch
e-mail: adamcioch11@gmail.com